Thứ Tư, 2 tháng 1, 2013

Chụp ảnh cưới ở Đà Nẵng


Đà Nẵng là một thành phố ven biển, có núi sông hữu tình, nên nhiều cặp đôi ở nhiều nơi, đã lựa chon để ghi lại những khoảnh khắc hạnh phúc của cuộc đời mình, Chúng tôi xin giới thiệu một số địa điểm chụp ảnh cưới,